WHO WE ARE


Aksis Yangın Söndürme Sistemleri LTD. formed by engineers who have extensive proven experience since 1994 in fixed based internal and external fire protection systems in the Marine and Offshore Industries, including Oil/Chemical Tankers, Cargo Vessels, Offshore Vessels, Fishing Vessels, Fi-Fi Tugs and Luxury Boats. AKSIS offers a very broad range of marine-related fire protection systems. Within these fields AKSIS’s scope of work will cover from the design, equipment supply, field support and start up for new vessels or conversion according to specification and rules. AKSIS has a multi-disciplined technical staff fully experienced in shipbuilding and fire protection system design and commissioning techniques. Full use is made of computer technology including AutoCAD programs.

 


 

Our Quality Policy
Conduct design, production and sales of fire extinguishing systems for unconditional customer satisfaction, at high quality and standards, required for global competition,
Full compliance with the national & international regulations,
Constantly review all our operations with emphasis on human and environmental issues. Reduce our environmental impact and conduct improvement works taking measures & precautions to prevent occupational accidents and diseases,
Improve the awareness and enabling self-responsibility of our staff in order to ensure the efficiency of our Integrated Management System,
Use our limited natural resources effectively and efficiently,
Ensure reduction of wastes, reuse and recycling thereof by separation, and legal disposal of those legally required,
Continuously improve and integrate our policies and Quality, Environmental and Occupational Safety Applications by constant reviewing considering technological advancements, and request, expectation and requirements of the society
are our Integrated Policies.

 


 

Entegre Kalite Politikamız
Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda yangın söndürme sistemleri tasarım, üretim ve satışını gerçekleştirmek,
Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uymak,
Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçirmek, faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapmak,
Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu geliştirip yaygınlaştırmak,
Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmak,
Atıkların azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlamak,
Teknolojik gelişmeler, toplumun talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş güvenliği uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek iyileştirmek
Entegre politikamızdır.

ENGINEERING


CONSULTING
SYSTEM DESIGN
EQUIPMENT SPECIFICATION
PROJECT MANAGEMENT
STARTUP
AFTER SALES SUPPORT
MAINTENANCE
SPARE PARTS

PRODUCTS


OneU FIRE PROTECTION SYSTEMS
WATER SPRAY SYSTEM
SPRINKLER SYSTEMS
MINIFOG MARINE HIGH PRESSURE WATER MIST SYSTEM
GAS DETECTION SYSTEM
FOAM SPRINKLERS AND NOZZLES
SAMPLE EXTRACTION SMOKE DETECTION SYSTEM
MX 1230 NOVEC (CLEAN GAS)
MINIFOG WATERMIST SYSTEM (Local Application System)
HIGH EXPANSION FOAM GENERATOR
FOAM EXTINGUISHING SYSTEM
FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEM
EXTERNAL FIRE FIGHTING SYSTEMS (Fi-Fi I,II,III)
DRY POWDER SYSTEM
CO2 SYSTEM

NEWS


News from Aksis Fire in the International Tug & OSV September / October 2018 issue

REFERENCES


1000 FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS DELIVERED FOR 475 SHIPS BY 2017